Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Độc lập, không phải là một mình, là tách rời khỏi các liên hệ xung quanh. Độc lập, trước tiên là không bị phụ thuộc, lệ thuộc, hay bị quyết định bởi một nhân tố bên ngoài nào. Ví dụ, nhà nhỏ nhà to không quá quan trọng, quan trọng đó là nhà của mình, xe sang xe cà tàng không quá quan trọng, quan trọng đó là xe của mình, vợ đẹp vợ xấu không quá quan trọng, quan trọng phải là vợ của mình, tiền nhiều tiền ít không quá quan trọng, quan trọng là tiền mình làm ra, nghề nhỏ nghề to không quá quan trọng, quan trọng đó là nghề mình yêu thích.
Đó chính là độc lập, có độc lập rồi mới có tự chủ, có tự chủ rồi mới có tự do. Và tự do là mục tiêu, là nhu cầu cơ bản, là khát khao của bất kỳ ai. Đi làm, năng lực không trui rèn, phải tranh thủ nịnh nọt, o bế, cuối cùng không làm chủ được chuyên môn nghề nghiệp, không độc lập trong nghề nghiệp thì phải phụ thuộc vào người khác, phụ thuộc vào công ty, nên Sếp có lỡ nhầm hắc hơi cái là mặt như cúm xanh lè, còn đâu nữa là tự do trong công việc. Sống thì phỉnh thầy lừa bạn, nói một đường làm một nẻo, suốt ngày gieo rắc cái sự dở hơi khắp nơi… nên phải trốn chui trốn nhủi… còn đâu nữa là tự do trong cuộc sống.
Tự do không đơn thuần là một khát khao, càng không phải là muốn làm gì thì làm. Mà tự do là một năng lực, phải thực sự có năng lực thì mới ý thức được đâu là điều nên làm và có thể thực thi nó một cách tự do.
Tự do đi lại, tự do chọn chỗ ăn chốn ở, tự do lựa chọn các mối quan hệ bạn bè đối tác, tự do trong công việc, tự do trong tình yêu, hôn nhân, gia đình… hơn thế nữa là tự do trong đam mê, tự do trong sáng tạo…
Trong tất thảy, tự do được tới đâu thì hạnh phúc sẽ tới đó.
Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ tự do và hạnh phúc nhé!
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]