Quân tử hoà nhi bất đồng, Tiểu nhân đồng nhi bất hoà

Quân tử hoà nhi bất đồng, Tiểu nhân đồng nhi bất hoà.
Vế đầu ý nói người quân tử trông thì có vẻ bất đồng nhưng thực ra là rất hoà thuận.
Giải thích:
Người quân tử luôn có quan điểm rõ ràng, sẵn sàng tranh luận, phản biện, bảo vệ lập luận của mình để làm sáng tỏ vấn đề, chính vì thế, mới nhìn vào thì cứ tưởng họ rất bất đồng, nhưng thực tế thì lại rất hoà hợp. Người quân tử khi nghe thường rất tập trung, phân tích và luôn đưa ra những ý kiến phản biện, bổ sung để hoàn thiện. Chính vì thế khi họp hành, bàn bạc, nhiều khi rất căng thẳng, nảy lửa (bất đồng), nhưng xong rồi là thôi, chốt là chốt, sau đó tập trung vào việc (hoà)
Vế sau, Tiểu nhân trông thì thấy tay bắt mặt mừng, ngọt ngào lắm nhưng thực ra là cả mớ bất ổn ở phía sau.
Giải thích:
Tiểu nhân thì ngược lại, khi nghe thường để ý xem người kia muốn gì, rồi từ đó chọn cách nói sao cho dĩ hoà vi quý, đặc biệt là mấy khoản lấy lòng nhau… Nhìn từ ngoài vào, trông có vẻ hoà hợp, hiểu nhau lắm nhưng thực tế lại là những người thuộc nhóm mồm miệng đỡ tay chân, hoặc là người có những toan tính riêng phía sau. Vì tiểu nhân không trọng nghĩa mà chỉ trọng lợi, nên chỉ cần có mâu thuẩn lợi ích, bị thu hẹp lợi ích, hay đứng trước cơ hội, hay phải chịu trách nhiệm… là người ta sẵn sàng giành giật, đỗ lỗi, cắn xé nhau ngay.
Người xưa dạy hàng ngàn năm vẫn đúng, nên các bạn cần thấu hiểu để biết đâu là cái thực chất cần giữ, cần trân quý.
Thanks.
Tuấn Trần.
ĐẶT NGAY HÔM NAY
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]
ĐẶT MUA NGAY HÔM NAY
[contact-form-7 id="1786" title="Form liên hệ 1"]